Otrar Hadisesi ve Celâleddin Hârizmşah Mengübertî’nin Hindistan’a Kaçışının Nefes Kesen Hikâyesi

Tarihin akışı muhtelif gelişmelerin girift sebep-sonuç ilişkileriyle izah edilir. Ancak bardağı taşıran nihai bir damla, oku yaydan çıkaran istisnai bir dokunuş daima vardır. Tıpkı fevri bir kararın neticesinde vuku bulan Otrar hadisesi gibi. 1218’de gerçekleşen bu hadise bir domino taşı etkisiyle Hârizmşahların tarih sahnesinden silinmesine ve ardından çığ gibi büyüyen Moğol yayılmacılığının Horasan ve Mâverâünnehir’i aşıp Anadolu’ya uzanmasına, Cengiz’in bir “cihan hâkimi” olmasının önündeki engellerin kalkmasına kapı aralamıştır.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular