Bir Suikastin Gölgesinde Kosova Zaferi

Büyük bir Haçlı ordusuna karşı Sultan I. Murad kumandasında kazanılan Kosova Zaferi, Osmanlılara Balkan hâkimiyetinin kapılarını da açtı. Öyle ki Tuna Nehri’nin güneyinde Osmanlılara direnebilecek bir kuvvet kalmamıştı artık. Buna mukabil bu büyük zafer, buruk bir hadisenin gölgesinde kalacaktı. Zaferden sonra Sultan I. Murad, yanına yaklaşan Sırp despotunun damadı Miloş Kobiliç (Obiliç) tarafından şehit edildi. Bu hadiseden sonra bir daha ecnebilerin padişahın huzuruna silahla çıkmasına izin verilmedi. Artık devlet görevlileri kollarına girmiş halde etek öpecek ve maruzatlarını öylece arz edeceklerdi.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular