Bâbürlü Dönemi Medreselerine Genel Bir Bakış

Aynı dönemde hüküm süren iki dev çınardan biri olan Osmanlı’daki medreselerle ilgili kayda değer eserler kaleme alınırken, Bâbürlüler devrindeki ilmî hayatı konu alan çalışmaların gerek ülkemizde gerekse dünyada oldukça yetersiz olduğunu belirtmek gerekir. Bölgede 10. yüzyılda Gazneliler ile başlayan ilmî faaliyetleri zaman içinde artarak devam etmiştir. Bâbürlüler döneminde ise Hint Alt Kıtası ilmî, mimarî ve sanatsal faaliyetler açısından en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde birçok medrese kurulmuş, faaliyetleri günümüze kadar uzanan bu eğitim kurumlarında yüzlerce, binlerce ilim adamı yetişmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular