Kraliçe’nin Mirası

Henüz 27 yaşındayken tahta çıktığında 32 devletin resmî olarak hükümdarıydı. Uzun saltanatı boyunca pek çok dönüm noktasına şahitlik etti. İslâm dünyasıyla dikkatli ama sınırları keskin hatlarla belirlenmiş bir ilişki kurdu. Yaşanan hiçbir trajedi konusunda açıktan tavır almadı, herhangi bir katliamı veya suçu açıktan kınamadı. Ölümünün ardından bazı Müslüman ülkelerde “yas” ilân edilmesi ise, yönetici elitler üzerindeki derin tesirini gözler önüne seriyordu…

Benzer konular