Türk Ordusu Cerablus’ta

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile ABD ve Batı’nın düşman tanımlaması değişmiştir. Sovyetler Birliği düşman olmaktan çıkmış, yerini İslam ülkeleri almıştır. Sünni İslam ülkelerinin tarihî lideri ise Türkiye’dir. Bu nedenle ABD adım adım Türkiye ile İslam ülkeleri arasına tampon bir Kürt devleti oluşturmak istemektedir.

1991 ve 2003 yıllarında yapılan Irak harekâtları sonunda Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti oluşturulmuştur. Şimdi ise Suriye’nin de kuzeyinde benzer bir Kürt devleti oluşturmak isteniyor. Bu iki Kürt devletini birleştirerek Türkiye’yi güneyden abluka altına almayı hedefliyorlar.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kürtler 3 ayrı kantonda toplanmışlardır. En doğuda Rojava, ortada Kobani ve en batıda Afrin. ABD, Suriye iç savaşından faydalanarak PYD’ye verdiği büyük desteklerle Rojava denen kantonla Kobani’yi birleştirdi; böylece Fırat nehrinin doğusu tamamen bir Kürt koridoru haline geldi. Şimdi geriye sadece 90 kilometrelik Cerablus-Mare hattı kaldı.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular