Sağlıkta Büyük Adamların Büyük Adımları

Sağlık tarihimize baktığımızda bazı liderlerin gerek sağlık alt yapı yatırımları ve hizmeti sunumu, gerekse sağlık eğitimi konularında hem dönemlerine, hem de tarihimize damga vurduklarını görürüz. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı Devleti’ni 33 yıl idare eden II. Abdülhamid Han ile ülkemizin siyasî tarihine 2002’den bu yana kesintisiz damgasını vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer bütün liderlerden farklı bir sağlık vizyonları olduğu görülür.

Dikkatle karşılaştırıldıklarında pek çok benzer ve ortak yönlerinin olduğu gözden kaçmaz. Hatta sağlık hizmeti sunumu ve sağlık eğitimi açısından bakıldığında bu benzerlik çok daha belirgin olarak göze çarpar. Sağlık politikalarına ilaveten eğitim ve ulaştırma politikaları da ciddi benzerlikler taşır. Bundan başka iki liderin de dış politikada reaktif yerine proaktif politikalar tercih ettiklerini söyleyebiliriz.

Müşterek noktalar o kadar belirgindir ki Erdoğan döneminin, Abdülhamid döneminde akim kalan yatırımların tamamlayıcısı olduğu bile söylenebilir.

Ulaşım ağlarını zenginleştirmeye en güzel misal olarak demiryolu ve kara yollarındaki baş döndürücü gelişmeler, kuzey-güney karayolu akslarının oluşturulması, hızlı demiryolu ağlarının geliştirilmesi gösterilebilir. Hatta Sultan Abdülhamid tarafından başlatılan Boğaz Köprüsü ve Boğaz’ın iki yakasını alttan birleştiren tünel projelerinin Marmaray ve Avrasya tünelleri olarak R. T. Erdoğan tarafından hayata geçirildiğini unutmamak gerekir.

Eğitim alt yapısına ve okullaşmaya, hatta anaokulu seviyesinde eğitim seferberliği yönüyle baktığımızda tarihimiz boyunca en fazla eğitim yatırımı yapan liderlerin ikisi olduğu aşikârdır. Bu görüşümüz Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan eğitim hamlelerini yok saymak veya hafife almak mânâsına gelmemelidir. Cumhuriyet ilan edildiğinde yaklaşık 13 milyon olan nüfusumuzun İstanbul’un bugünkü nüfusundan daha az olduğu unutulmamalı.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular