Pânîpet Savaşı

Her ne kadar Batılılar tarafından bir “Moğol İmparatorluğu” olarak gösterilmeye çalışılsa da Bâbürlüler, kendisini her daim gururla Türk olarak gören Bâbür Şah’ın önderliğinde Türk-İslâm tarihinin bir parçasıdır. Yaklaşık üç asır boyunca Hindistan’da hüküm süren Bâbürlülere bu diyarın kapısını açan ise Pânîpet Savaşı’dır. Bâbür Şah’ın bizdeki Malazgirt Meydan Muharebesi mesabesinde olan Pânîpet Savaşı’nı kazanmasında Osmanlılardan örnek aldığı strateji son derece belirleyici olmuştur.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular