Şah Veliyyullah Dihlevî’nin Tasavvufî Düşüncesi

Tarih boyunca milletlerin içine düştükleri krizler, yeni açılım ve imkânlar için uygun ortamı da beraberinde getirmiştir. Farklı alanlardaki öncü isimler tarafından söz konusu krizleri izale edecek çözümler üretilmiş, açılan muhtelif yollar zamanla etki alanlarını genişleterek toplumsal dönüşümleri tetiklemiştir. Müslümanlar için en ciddi kriz dönemlerinden biri olan 18. yüzyılda Hint Alt Kıtası’nda Şah Veliyullah Dihlevî tarafından başlatılan ihya hareketi de bunlardan biri. Tesiri bugüne dek uzanan Kur’ân ve hadis merkezli bu hareketin öncüsü Dihlevî’nin tasavvufa yaklaşımına biraz daha yakından bakalım.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular