İslam Kültüründe İnsan Ruhuna Açılan Kapı

28 Nisan 2015’te dar-ı bekaya irtihal eyleyen, kültür ve medeniyet tarihimizin müstesna ismi Mehmed Serhan Tayşi, vefatından kısa süre önce arkadaşımız Şeyma Aydın Üstün’e kıyâfetnâme geleneğini anlatmıştı. Kendi ifadeleriyle söylersek, İslâm düşüncesinde, insanın dış görüntüsünün rastgele olmadığına, onun bir bakıma ruhu kavrayan ve muhafaza eden bir elbise, bir kıyâfet gibi olduğuna inanılır. Kişinin sahip olduğu uzuvların belli şahsî ve ahlâkî tezahürleri vardır. İlmü’l-kıyâfe de, bir kimsenin ahlâk ve karakter hususiyetlerini, diğer bir ifadeyle zâhirinden bâtınî vasıflarını tahmin ve tespit eden ilimdir.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular