Osman Bin Fûdî

Islahatçı bir âlim, hitabeti kuvvetli ateşli bir vaiz, meşhur bir mutasavvıf, başarılı bir devlet adamı… Osman bin Fûdî ders halkalarında talebelere, vaaz kürsülerinde kalabalıklara İslâm’ı en güzel şekilde anlatmış, halk arasında yayılmış bidatlere karşı mücadele ederek Kur’ân ve Sünnet merkezli bir tasavvuf anlayışı inşa etmişti. İslâm düşmanlarına ve sömürgecilere karşı cihad etmekten de geri durmamış; hareketli bir ömrün nihayetinde hayata veda ettiğinde, ardında Batı Afrika’nın siyasî ve dinî teşekkülünde önemli rol oynayacak bir miras bırakmıştı.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular