Arap Çöllerinin Cefakâr Muhafizi Deve

Suyun kıt olduğu çetin çöl şartlarında, ister yerleşik olsun ister bedevi, Arapların hayatlarını idame etmelerini kolaylaştıran en sadık yoldaşları deveydi. Uzun mesafeleri aşabilmek, ihtiyaç malzemelerini veya ticarî yükleri taşımak ancak onlarla mümkündü. Kur’ân’da adı geçen hayvanlardan olan deve ticaretten savaşa, seyahatten şiir ve musikiye Arap kültürünün her köşesine sinmiş, sarsılmaz bir yer edinmişti…

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular