Hilâfetin Kureyşîliği Meselesi Hindistan’da Nasıl Karşılık Buldu?

İslâm’ın ilk asırlarından itibaren tartışılan hilâfetin Kureyşîliği meselesinin son asırlarda özellikle Hint alt kıtası’nda gündeme gelmesinde İngilizlerin etkisi açıktır. İngilizler önceleri hilâfetin nüfuzundan istifade etmeyi tercih ederken, II. Abdülhamid döneminden itibaren Osmanlı hilâfetini bir tehdit olarak algılamaya başladılar. Hindistan Müslümanları nazarında Osmanlı halifesinin itibarını zedelemek amacıyla da meşruiyetini tartışmaya açtılar. Buna karşılık bölgedeki Müslümanlar bu oyuna gelmedi…

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular