Antep Savaşı’na Damga Vuran Serkomiser: Körükçü Mehmet

FEVZİ EFENDİ

 

Mütareke döneminde İngilizler tarafından işgal edilen Anadolu’nun güneyindeki Urfa, Maraş, Antep, Adana-Çukurova ve Mersin bölgeleri bir başka kazanç için Fransızlara devredildi. Fransa da bahse konu bölgeleri İngilizlerden devraldı.

İngilizlerin işgaldeki stratejik planlarına karşılık Fransa, ordusunda bulundurduğu Ermeni lejyonerlerinin yanında bölgedeki Ermenilerle birlikte kuzeydoğu Anadolu’dan Suriye’ye tehcir edilen Ermenileri de yanına alıp Müslüman ahaliye zulmetmeye başladı. Hatta Suriye’deki Ermenilerin bir kısmını işgal ettikleri bölgelere yerleştirdi. Ermenilerin işgal bölgelerinde güçlenmesiyle birlikte zulüm ve saldırılar da artmaya başladı. Saldırılar ırz ve namusa yöneldiğinde sabır gösteren ahalinin teşkilatlanarak savunmaya geçmesi mukadder oldu. Fransız-Ermeni karma zulmüne karşı ilk Kuva-yı Milliye Urfa’da oluşturuldu. Müslüman ahali, ırk ayrımı yapmadan Kuva-yı Milliye müfrezelerini oluşturarak Fransızlar ve Ermenilere karşı savaşmaya başladı. Urfa direnişini Maraş direnişi takip etti. Ardından da Antep halkı köleleştirme hareketine karşı harekete geçti. Sonuçta “Antep Savaşı” başladı.

Bu savaşın öncüleri; şehid-i muazzam Şahin Bey, eşkıya Karayılan, Happa Bacı ve Küçük Şehit Mehmet Kâmil oldu. Onların açtığı yolda ilerleyen Antepliler, “Esarete hayır” sloganıyla tarihin en mükemmel ve şerefli mücadelelerinden birine koyuldular.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular