Darfur’un Şehit Sultanı Ali Dinar

İngiliz İşgaline Hilafet Kalkanıyla Direndi

İngiliz Valisine “Cehennem valisi ve ateşlerin müfettişi” diye hitap etme cesareti gösteren kahraman Darfur Sultanı’ydı o. 1. Dünya Savaşı’n­da Osmanlı’nın cihâd çağrısına derhal iştirak edip Halifeye bağlılığını bildire­rek emperyalistlere savaş açmıştı. İn­gilizlere karşı galip gelemedi ama iki paha biçilmez hediye bahşedildi ken­disine: Şehadet şerbeti ve camilerinde 1950’lere kadar Osmanlı Halifesi adına hutbe okutulacak şerefli bir memle­ket. Şu birkaç satır bile Ali Dinar’a hay­ran bıraktıysa sizi, işte ibretlik hayat hikâyesinden birkaç satır daha…

Hikâye Sahraaltı ve Afrika’nın diğer bölgelerindeki Müslüman sultanlıkların 16-20. asırlarda doğru­dan veya dolaylı olarak Osmanlı Dev­leti’ne bağlanması, arada dostane ilişkiler tesis edilmesiyle başlar. Bun­lardan biriydi Darfur Sultanlığı. Orta Afrika’da, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 16. yüzyılda kurulan ve İn­giliz işgaline kadar bağımsız olan Sul­tanlık, üst otorite kabul ettiği Osman­lı Devleti’ne bağlılığını uzun yıllar sürdürmüştür.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular