Gazze Rüştiyesi

Osmanlı’nın “eyâlât-ı mümtâze”sinden olan Kudüs-i Şerif, herhangi bir vilayete bağlı olmayıp doğrudan İstanbul’a tâbi müstakil bir sancaktı. Her devirde devletin imkânlarından çokça nasibini alan Kudüs-i Şerif Sancağı, Tanzimat’tan sonra başlatılan yeni ve çağdaş eğitim hamlelerinden de çok büyük paylar alabilmişti. Kudüs’ün dört kazasından biri de Gazze’dir. Arşivlerimizde bulunan Gazze’ye dair pek çok belge arasında, Gazze Rüşdiyesi’ne ait detaylı bilgiler veren bir belge, özellikle önemi haizdir…

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular