Papa XXIII. Jean ve II. Vatikan Konsili

Papa XXIII. Jean, katı ve dışlayıcı bir anlayışın başta Katolikler olmak üzere tüm Hıristiyan âlemine büyük zarar verdiği ve bölünmelere neden olduğu kanaatindedir. Bu yüzden II. Vatikan Konsili’nin ayrıştırıcı değil birleştirici olmasından yanadır. Konsilin gayesini; Katolik imanının gelişmesini desteklemek, dindar Hıristiyanların hayatının ahlâkî boyutunu yenilemek, Kilise teşkilatına ait disiplin kurallarını zamanın ihtiyaç ve metodlarıyla uyumla hâle getirmek olarak tanımlamıştır.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular