Kalktı Yelken Eyledi Murad Reis

Kanûnî Sultan Süleyman döneminin dişli denizcilerinden Koca Murad Reis’in aynı zamanda keramet sahibi bir veli olduğuna inanılmış, hakkında pek çok menkıbe anlatılmıştır. Rodos’taki türbesi hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler tarafından ziyaret edilegelen reis için Garp Ocakları yeniçeri âşıklarının yazdıkları şiirler üzerinden, halk nazarında bu itibarı nasıl kazandığını birlikte görelim.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular