Kafkas İslam Ordusu Altın Şehri Nasıl Kurtardı?

5.Kafkas Tümeni Genelkurmay Başkanı Rüştü Bey şöyle demektedir: “Kafkas İslam Ordusu’nun dört aydan beri Azerbaycan’ın istiklâli uğruna çarpışarak verdiği şehit ve mecruhların kanları ile sulanan bu kardeş memleketin toprağı üzerinde mütevazı ve hazin mezarlara rastlanmaktadır. Gence’den Bakü’ye, Şamahı’dan Karabağ’a kadar halkın ziyaretgâhı olan kabirler Anadolu Mehmetçiklerinin mübarek kabirleridir. Birçok yerde Mehmetçiklerle yan yana uyuyan Azerbaycan Türkleri de vardır. Türk zabit ve askerleri Azerbaycan’da emsalsiz bir feragatle ve yüksek bir duygu ile çalışmış ve çarpışmışlardır.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular