Müttefik Almanya Bakü Petrolü Uğruna Nasıl Rakibimiz Oldu?

Brest-Litovsk Antlaşmasıyla Rus Ordusu, 1. Dünya Savaşı esnasında aldığı Osmanlı’nın doğu vilayetleri ile 1877-78 Türk-Rus Harbinde Rusya’ya kalan Kars ve Batum’dan çekilmişti. Brest-Litovsk’un getirdiği şartları değerlendirmek isteyen Enver Paşa, Rusların elinde bulunan eski Osmanlı topraklarını anavatana katmaya başladı. Şubat ayında taarruza geçen Osmanlı Ordusu, Nisan’a kadar Erzurum, Sarıkamış ve Van’ı alarak Batum’a ilerledi. Ancak Türkiye’nin bu süratli ilerleyişi, müttefiki Almanya’nın bölgedeki planlarına ters düşüyordu. Almanlar Gürcü topraklarını işgal ettikten sonra Transkafkasya’nın geri kalan kısmını ele geçirmek için önemli mevkileri ele geçirmişlerdi.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular