Osmanlı’nın Son Zaferi

1917’de İngiltere ve diğer büyük aktörler Azerbaycan siyasetinde yeni adımlar atmaya başladılar. Rusya’daki Şubat İhtilâli Rus İmparatorluğu’nun çökmesine yol açmış, bu gelişme ülkenin içtimaî-siyasî havasını değiştirmişti. Ülkedeki yegâne meşru otorite ‘Geçici Hükümet’ idi. Sovyetler (Bolşevikler) hâlâ faaldiler ancak güçleri ve nüfuzları sınırlıydı. Azerbaycan gibi merkezden uzak bölgelerde kontrol, yeni kurulan yerli idarelerin eline geçiyordu. Şubat İhlilâli’ni müteakiben Azerbaycan’da da Millî Meclis kurulmuş ve Çarlığın hükümranlığı sona ermişti. Böylelikle Azerbaycan Millî Meclisi, 28 Mayıs 1918’de istiklâlini ilân etmiş oldu.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular