Zafere giden yol adım adım Kûtu’l-Amâre

1915. yılının Şubat ve Mart aylarında Mezopotamya’da Türkler ve Hint ordusu arasında birkaç küçük çaplı çarpışma oldu; fakat hiçbiri kesin zafer kazanmaya yetmedi. Hint ordusunun, Aşağı Fırat ve Dicle’yi fazla çaba sarf etmeden ele geçirdiğini öğrenince alarma geçen Türkler, Hintlileri nehrin aşağısına püskürtmek için taarruz harekâtı planları yapmaya başladılar. Türk bölgesi komutanı (Irak ve Havalisi Genel Komutanı) Yarbay Süleyman Askerî, İngiltere’nin Basra’daki mevzilerine seyyar akınlar düzenlemeye karar verdi. Böylelikle Kurna’da İngiliz ana mevzilerinden kurtulmayı ve sayı bakımından bölgede üstünlük sağlamayı umuyordu. Bir İngiliz süvari tugayı -şehre güneyden yaklaşmak için kilit noktada bulunan- Şaiba (Şuayyibe) kasabasını ele geçirdi.

Süleyman Askerî 1915 Nisan’ı başında ilerlemeye başladı fakat bu arada savunmalarını güçlendirmekle uğraşan İngilizler tarafından tespit edildi. 12 Nisan sabahı Türkler, Şuayyibe’de tahkim edilmiş ordugâha 12 sahra topundan açtıkları kısa süreli ateşle saldırdılar. Hemen ardından Türk piyadeleri taarruza geçtiler ama başarısız oldular. O gün ve ertesi gün boyunca saldırılara devam ettiler. İngiliz süvari birliğinin yaptığı ani akın Süleyman Askerî’nin kanatlarını tehdit edince o da saldırılarını durdurdu. Taarruza başlarken idaresinde olan 4.000 askerin üçte birini kaybetmiş ve geri kalanların kuzeye kaçmasına engel olamamıştı.

Benzer konular