Japonya Artık Bir “Süper Güç”

1904-1905 Rus-Japon Harbi’nin önemi, Japonya’nın Uzak Doğu’da hâkim bir güç haline gelmesi ve uluslararası arenada adından söz ettirebilmesiydi. Ayrıca tarihte Batılı bir süper gücün aşağı ırk sayılan Doğulu bir devlet tarafından hezimete uğratılması, en azından o yüzyıl için dikkate değer bir hadiseydi. Japonların bu yükselişi, II. Cihan Harbi’nin sonlarında topraklarına atılan iki atom bombasına kadar sürecekti.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular