Mehmet Ali Aynî’in Târîh-İ Ebedî-İ Âlem’ine Ne Oldu?

Abdülhamid Han’ın otuz üç yıllık saltanatının en tartışmalı meselelerinden biridir sansür. Sultan, güçlü ve otoriter bir yönetim tesis etmek için basılı yayınları da kontrol altında tutmuş; 1881’de kurulan Encümen-i Teftiş ve Muayene ile başlayan süreçte denetim mekanizması giderek sertleşmiştir. Bu dönemde encümenden nasibini alan eserler arasında, Mehmed Ali Aynî’nin Fransızcadan çevirdiği bir edebiyat tarihi de vardı

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular