Sahak Abroyan Efendi’nin Kişver-İ Derûn’u Nasıl İmha Edildi?

Yabancı devletlerle diplomatik ilişkilerini uzun süre Dîvân-ı Hümâyun ve Donanma Tercümanlıkları ile yürüten Osmanlı İmparatorluğu, 1821’de bu faaliyetleri Bâbıâli Tercüme Odası’nda topladı. Zamanla nitelikli bir dil okuluna dönüşen Tercüme Odası, yüzyılın sonuna dek bürokrasi içerisinde yükselmek isteyenler için en iyi yerdi. Odanın donanımlı Ermeni tercümanlarından Sahak Abroyan Efendi de ikbal basamaklarını çıkmaya buradan başlamıştı. Odadaki görevlerinin dışında kitap çevirileri de yapan Sahak Efendi’nin Türkçeye kazandırdığı bir ahlâk kitabı ise talihsiz hikâyesiyle matbuat tarihimizin ilginç bir numunesi olarak kayıtlara geçecekti.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular