Tarih Yazımı Ve Harita Çizimi Bir Gelecek Tasavvurunun İzdüşümüdür

“Ancak zamana ve mekâna hâkim olan milletler varlıklarını anlamlı ve sürekli hale getirebilirler. Tarihe hâkim olmak zamana, coğrafyaya hâkim olmak da mekâna nüfuz edebilmektir.” Prof. Dr. Azmi Özcan ve Prof. Dr. Fahameddin Başar ile yaptığımız söyleşi sırasında sadır olan bu cümleler, Türkiye’de benzeri görülmemiş bir çalışmanın ana fikri. Zira değerli hocalarımız evlatlarımıza miras bırakılacak kıymette olan eşsiz bir çalışmaya öncülük ettiler. Okurlarımız için de Türk Devletleri Tarih Atlası ve Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası başlığını taşıyan bu şahane kitaplar hakkındaki sorularımızı cevapladılar.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…