Osmanlı’nın Matbaaya Uzak Durmasının Nedeni Güçlü Bir Yazma Kitap Kültürünün Olmasaydı

1803’te yayımlanan Risâle-i Birgivî Osmanlı Devleti’nde yayınlanan ilk matbu dinî kitaptır. İlk matbu Kur’ân-ı Kerîm ise 1874’e tarihlenir. Oysa 1727’de İbrahim Müteferrika tarafından kurulan Osmanlı’nın ilk matbaasının dinî kitap yayınlamasına izin verilmemişti. Osmanlı’da Dinî Matbuat kitabının yazarı Doç. Dr. Filiz Dığıroğlu ile Sultan Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemindeki dinî matbuatı konuştuk. Devletin geliştirdiği kontrol ve sansür mekanizması nasıl işliyordu? Bu kitapları kimler üretiyordu? Merdiven altı matbuatı engellemek için devlet hangi önlemlere başvurdu? Korsan kitap sektöründe en çok mushafların dolaşımda olması ne anlama gelir? En popüler kitaplar hangileriydi? Biz sorduk, misafirimiz cevapladı…

Benzer konular