Millî Mimarinin Mahir Öncüsü Mimar Kemaleddin Bey

Mimar Kemaleddin Bey’in suretine 20 Türk lirası banknotlarının arka yüzünden aşinayız. Bir yandan millî mimari üslubuna katkı sağlamaya çalışırken, bir yandan da günümüzdeki mimar ve mühendis odalarının modern anlamdaki ilk şekli olan Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti’ni kurarak teşkilatlandırmaya gayret eden Mimar Kemaleddin Bey, Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti başmimarlığı vazifesini yürütmüş; birçok mimar, mühendis ve teknik eleman yetiştirmiştir. Osmanlı ve Selçuklu mirası olan eserlerde gerçekleştirdiği restorasyon faaliyetleriyle Türk mimarisinin en muteber isimlerinden olan Kemaleddin Bey’i, banknot üzerinde silik bir iz olarak bırakmamak için hayatına ve eserlerine yakından bakıyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular