Harputlu Hoca İshak Efendi

Son devir Osmanlı mütefekkir ve ulemâsı arasında gerek ilmî ve dinî birikimi, görgüsü ile gerekse nevi şahsına münhasır tabiatıyla temayüz etmiş birçok sima var. Bunlardan biri de Fâtih medreselerinden icazet aldıktan sonra 40 yıl kadar çeşitli yüksek memuriyetlerde bulunan, ardından tümüyle ilmî faaliyetlere yönelen Harputlu Hoca İshak Efendi. Saraydaki “huzur dersleri”ne 15 yıl muhatap olarak katılan, ilmî dirayetinin yanında cesareti ve dik duruşuyla da 19. asır Osmanlı’sında kalıcı izler bırakan Hoca İshak Efendi Zübde-i İlm-i Kelâm, Es’ile ve Ecvibe-i Hikemiye, Miftâhu’l-Uyûn, Kâşifü’l-Esrâr, Şemsü’l-Hakîka ve Ziyâu’l-Kulûb başlıklı eserlerin de müellifi. İşte, kükreyen bir imanın tezahürlerinden katreler…

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular