Yavru Mehmed ve Şehzadebaşı’ndaki Çayhanesi

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yarısında kültür, edebiyat, matbuat ve musiki hayatının en canlı olduğu mekânlar şüphesiz kahvehane ve çayhanelerdir. İlmî ve edebî sohbetlerin yapıldığı bu uğrak köşeler, devrin meşhurlarından oluşan müdavimleri tarafından daima müstesna kılınmıştır. Bunlar arasında bazıları vardır ki çeşitli hususiyetleriyle diğerlerinden ayrışırlar. ancak üç-dört masa sığabilen, yalnızca çay içilen, her isteyenin giremediği Direklerarası’ndaki Yavru Mehmed’in Çayhanesi de onlardan biridir…

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular