İpek Yolu Gerçekte Neyin Yolu?

Çoğumuz için ipek yolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan kadim bir ticaret güzergâhıdır ve sanki insanlık var olduğundan beri oradadır. Peki “ipek yolu” tabirinin ilk defa 1877’de Alman coğrafyacı Ferdınand Freıherr von Rıchthofen tarafından kullanıldığını biliyor muydunuz? Hem de o yıllarda “Büyük Av” denilen Asya’yı paylaşamayan Britanya ile Çarlık Rusyası arasındaki rekabeti anlatan bir mecaz olarak… Ne var ki “ipek yolu”nun mecazî bir ifade olduğu bir asır geçmeden unutulmuş ve bu tabir sanki binlerce yıldır tevarüs edilen bir hakikate dönüşmüş.

Benzer konular