Şeyh Yavsî, Kızını Vakıf Gelirlerinden Neden Mahrum Bıraktı?

Bayramî-Şemsî şeyhi Yavsî Efendi Ali Kuşçu’nun yeğeni ve damadı, Ebussuud Efendi’nin babasıdır. Yahyâ-yı Şirvânî’ye intisap eden damadı Şeyh Habib Karamanî ise Anadolu’daki ilk Halvetî şeyhlerindendir. Ömürlerini halkı irşada adayan, medrese ve tekkede hocalık yapan bu iki gönül erbabı günün birinde birbirine düşer. Şeyh Yavsî Efendi’nin kurduğu vakfın şartlarına itiraz eden Habib Karamanî, İskilip’i terk edip Amasya’ya göç eder. Peki, onu bu göçe mecbur eden vakıf şartları nelerdir?

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular