Nereden Çıktı Bu Men-i Müskirat?

Cihan Harbi’nin Osmanlı’ya yalnızca siyasî ve askerî tesirleri olmamış, imparatorluk sosyal hadiseler cihetinden de dönüşümlere ve krizlere maruz kalmıştır. Önceden pek görülmeyen çeşitli zararlı alışkanlıkların yayılması, özellikle alkol tüketiminin artışı da bu cümledendir. Bu sorun, İkinci Grup tarafından Birinci Meclis’in gündemine getirilmiş, Birinci Grup’la aralarında tartışma konusu olmuş ve nihayet Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in sunduğu kanun teklifiyle resmiyet kazanmıştır. Men-i Müskirat olarak ifade edilen bu kanun, Amerika’da yasağın yürürlüğe konulmasından güç alarak teklif edilmesi, aynı zamanda Birinci Meclis’in ilk yasağı olması hasebiyle de dikkate değerdir.

 

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular