Batılılaşma Kıskacında Cumhuriyet Tiyatrosu

Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren dönüşen sanat anlayışımızla birlikte, devletin ferdi ideal bir vatandaş olarak dizayn etme; rejimin benimsediği yeni tarih tezine ve hâkim ideolojiye toplumu angaje etme noktasındaki en etkili araçlarının başında gelen tiyatro, diyebiliriz ki devlet eliyle Cumhuriyet’i tahkim noktasında bir çeşit aparat olarak kullanılmıştır. Bu da tiyatronun sivilliğine ve özgünlüğüne gölge düşürdüğü gibi Cumhuriyet ideolojisinin güzergâhını tartışmaya açması bakımından önemlidir.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…