İktidar ve ihtiras Kösem Sultan

16. yüzyılın son çeyre¬ğinde Osmanlı dev¬let yapısında ge¬leneksel anlayışa aykırı değişimler yaşandı. Kanuni devrinin sonlarında başlayan şehza¬deler arasındaki taht kavgaları, özel¬likle Bayezid’in Anadolu’da halktan ücretli asker yazması, bu askerlerin onun katlinden sonra haklarının devamını istemeleri Anadolu’yu kargaşa içinde bırakmış, merkezde¬ki yeniçerilerin oralarda da görev¬lendirilmesini gerektirmişti.

Benzer konular