Suriye’de sadece Bayır-Bucak değil köşe bucak Türkmen

Türkmen Dağı’ndan yükselen du­manlar Türk kamuoyunu biraz­cık şaşırtmadı değil. Bulgaris­tan’da, Yunanistan’da, Irak’ta soydaşlarımız vardı da, Suriye neyin nesiy­di? Laf aramızda, Cumhurbaşkanı R. T. Er­doğan’ın (başbakanlık yıllarında) 2010’da Lübnan ziyareti sırasında Türk bayrakla­rıyla onu karşılayan insanları görünce de çok şaşırmıştık. Hatta bu insanların gös­teri amaçlı salonlara doldurulduğunu da sanmadık değil. Allah’tan kısa zamanda anladık ki, onlar Lübnan’da kalan yetim­lerimizdi ve Beyrut’tan başka, Nananiye, Duris, Şeymiye, Addus, Hadidiye, Al Kaa, Kuvaşra gibi yerlerde hayatlarını sürdürü­yorlardı.

Benzer konular