Otranto’nun Fethi

Fatih Sultan Mehmed döneminde gerçekleştirilen fetihlere bakacak olursak, İstanbul’un fethiyle Bizans İmparatorluğu’na son verildikten sonra daha başka birçok devletin ya tamamen ortadan kaldırıldığını ya da tâbi hale getirildiğini ve daha başka şehir ve kalelerin fethedildiğini görürüz. Nitekim Cenevizlilerin elindeki Enez Dükalığı, Atina’daki İtalyan Dükalığı, Mora Rum Despotluğu, Sırbistan Krallığı, Trabzon Rum İmparatorluğu, Eflak Prensliği, Midilli Ceneviz Dükalığı, Bosna Krallığı, Candaroğulları Beyliği, Alâiye Beyliği, Kırım Hanlığı ve Arnavutluk Hükümeti gibi beylik ve devletler Fatih’in 30 yıl süren saltanatı sırasında ya fethedilmiş ya da vasıl olarak Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştı. Bunun yanında bazı devletlere ait kale ve şehirler fethedilerek yeni topraklar elde edildi.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular