Tarihin Doğurduğu Şehir Zamanın Doğurduğu Şehre Karşı

Platon “insanın en büyük hikmeti şehir kurma hikmetidir” demişti. O halde “şehir nedir, şehir kurma hikmeti ne demektir?” sorularına Platon’un tespiti dâhilinde bir izah aramakla meramımıza başlayalım. Fransız tarihçi Fernand Braudel’in Uygarlıkların Grameri’ndeki ifadesiyle “Bir şehir, ister büyük olsun ister küçük; içindeki evlerin, anıtların, sokakların toplamından çok daha başka bir şeydir. Tıpkı bunun gibi sadece bir ekonomi, ticaret, endüstri merkezi de değildir. Toplumsal ilişkilerin mekândaki izdüşümü olarak şehir; dünyevî olanı kutsal olandan, çalışmayı eğlenceden, kamuya ait olanı özel olandan, erkekleri kadınlardan, aileyi ona yabancı olan her şeyden ayıran sınır çizgileri ağının kendi içinde kesiştiği, aynı zamanda da onun yapısını oluşturduğu bir mekân görünümüyle karşımıza çıkar” şeklinde tanımlar.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular