Tahta Çıkarken Allah’ın İsmini Yayma Geleneği: Kılıç Kuşanma

Kılıç kuşanma töreni yaptığına dair kayıt bulunan ilk padişah Yıldırım Bayezid, tahta çıkarken kılıç kuşanan ilk padişah ise Sultan II. Murad’dır. İstanbul’un fethinden sonra Ebû Eyyûb el-Ensarî Hazretlerinin kabri başında kılıç kuşanmak âdet olmuştur. Bunu tahta çıkma törenlerinin standart bir parçası hâline getiren ise Sultan I. Ahmed’dir. Bu törenlerde Osmanlı padişahları bazen Peygamber Efendimiz’in, bazen de Hz. Ömer’in veya Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed gibi padişahlardan birinin kılıcını kuşanırdı.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular