Bozkırda İnsan ve Hayvan

Göçebelik, avcı topluluklardan tarım toplumlarına uzanan yolda bir merhale olarak görülür ve ilkel yaşam formu olarak horlanır. Gerçekte öyle midir peki? Modern hayatta ilkellik olarak görülen göçebe yaşam formunun mahiyetini tam olarak biliyor muyuz? Mesela bedevilik ile bozkır göçebeliği aynı şey midir? İlkel ve medeni olarak ayırdığımız bu toplumlar arasında hiç geçişkenlik yok mudur? Nasıl olup da İskitlerden başlayarak binlerce yıl boyunca göçebe imparatorluklar, kendilerinden daha kalabalık yerleşik toplumlara hükmedebildiler? İşte, bu sorulara cevap kabilinden, bozkır göçebeliğinin katman katman derinleşen biyo-politiği…

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular