Süleyman Mabedi Aslında Nerede?

Genel kanaatin aksine bazı tarihçilere göre: Süleyman Mabedi, Kubbetü’s-Sahrâ’nın değil, Kıyame Kilisesi’nin bulunduğu yerdedir. günümüzde fanatik Yahudiler ile Evanjelik Hıristiyanların Süleyman Mabedi’ni Kubbetü’s-Sahrâ’nın da yer aldığı Mescid-i Aksâ meydanında değil, Kıyame Kilisesi’nin arazisinde aramaları gerekmektedir. söz konusu tarihçiler, bir asra yakın bir zamandır yapılan arkeolojik araştırmalarda Mabed’e ilişkin herhangi bir kalıntı bulunamamasını da tezlerine delil olarak gösterirler.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular