Kurucu Babalar’dan Armageddon’a ABD’de Dini Hareketler

1776’da kurulan Amerika Birleşik Devletle­ri’ndeki inanç sistemleri, başta İngil­tere olmak üzere Avrupa’daki dinî ha­reketlerden beslenmiştir. Bu sebepledir ki hem Avrupa’da Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında yaşanan gerilim­ler, hem de din-devlet ilişkileriyle ilgili çatışmalar Ame­rika’ya da taşınmıştır. Nihayetinde göçmenler tarafından kurulan bu yeni ülke farklı inançlar ile devlet arasında ken­dince bir uzlaşma sağlamayı başarmıştır.

1648’de Avrupa’da Westfalya Antlaşması imzalandığın­da, Otuz Yıl Savaşları resmen sona ermişti. Din savaşları olarak isimlendirilse de asıl sebebin siyasî olduğu gayet iyi biliniyordu. 1440’tan beri Kutsal Roma Cermen İmparator­luğu’nu temsil eden Katolik Habsburg Hanedanlığı’nın, bir Protestan olan İsveç Kralı Gustave-Adolphe’un karşısında mağlup olduğu resmen ilân edildi. Ancak Protestan Kral’ın bu savaşlarda en yakın destekçisinin Fransız Katolik Kar­dinal Richelieu olduğu herkes tarafından bilinmekteydi.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular