Büyükannem Naciye Sultan Efendi ‘Bu Hasret Beni Hasta Etti’ Derdi

3 Mart 1924’te çıkartılan 431 numaralı kanun ile “Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun tasarısı” kabul edilmiştir.

Bunun üzerine aile üyeleri bir hafta içerisinde ellerine tutuşturulan, sadece çıkışa mahsus pasaportlarla sınır dışı edildiler. Ülkeden transit geçmeleri dahi yasaktı. Varlıklarını satma şansları dahi olmadı ve geri döneceklerine inandıkları için yakınlarına emanet ettikleri varlıkları kısa süre içerisinde talan edildi. Yurt dışında iken başka ülke vatandaşlığına geçmeyi çoğunluğu kabul etmedi zira yukarıda da belirttiğim gibi yegâne arzuları vatanlarına geri dönmekti.

Hümeyra Hanım Sultan çocuk yaştayken “alınan izin üzerine” babasının pasaportuna konulan fotoğrafıyla Türkiye’ye gelir ve hemen tutuklanır. “Hırsız, katil ve bilumum canilerin arasında resimlerim çekildi, parmak izim alındı. ‘Suçun nedir?’ sorusuna ‘Memlekete girmek’ deyince hepsi çok şaşırdı” diye anlatır. Bu akıl almaz muamele sonraları Hanedan azalarına defalarca reva görüldü.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular