Ayasofya Kararnamesi’nde Hukuk Nasıl İhlâl Edildi?

Ayasofya Camii’nin kapatılışına ve neden açılması gerektiğine dair bazı düşüncelerimi başlıklar hâlinde özet olarak sıralayacağım. Tartışılan “Ayasofya kararnamesi”ndeki bazı hukuki tutarsızlıklar şöyle tespit edilebilir:

1. Ayasofya Camii’nin ibadete kapatılmasına gerekçe olarak bir sözde Bakanlar Kurulu “kararnamesi” ibraz edilmektedir. Lakin üzerinde 24 Kasım 1934 tarihi yazılı olan bu metindeki tuhaflık ve tutarsızların haddi hesabı yoktur. Tuhaflıklardan sadece birisi, kararnamenin altındaki Atatürk’ün imzası meselesidir. Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal o gün çıkarılan 2587 numaralı kanunla bu defa kendisine yönelik bir “isim devrimi” yapacak, Mustafa ismini nüfus kaydından tamamen çıkaracak, Kemal adlı bir hocasının verdiği Kemal’i “Kamâl”a çevirecek ve nihayet çıkarılan özel bir kanunla “Atatürk” soyadını alacaktır. Bundan sonraki resmi ismi artık Kamâl Atatürk’tür. Dolayısıyla bugün yaygın olarak kullanılan “Mustafa Kemal Atatürk” ibaresi yanlıştır. Her üç ismi birden taşıyan biri hiç yaşamamıştır.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular