Yavuz’un Ebediyete Yürüdüğü O An, O Mekân

Yavuz Sultan Selim’in vezirlerden gizli tutmak istediği işlere ait yazıları kaleme aldırdığı Celâlzade Mustafa Çelebi, “Seksen yıllık işi, sekiz yıla sığdıran hükümdar” diye tavsif eder Sultan’ı. Sert mizacı, cesareti ve ataklığı sebebiyle “Yavuz” lakabıyla tanınan Sultan Selim, şehzadeliği sırasında 1507 yılında Erzincan’da Şah İsmail’in ordusunu yenmiş, ardından Gürcülerin tehditlerine karşı gerçekleştirdiği 1508 yılındaki Kütayis seferi ile Gürcüleri yenip Müslüman olmalarını sağlamıştır. 1514 Çaldıran Meydan Muharebesi’nde Şah İsmail ve ordusunu İran’da; bir yıl sonra da Hadım Sinan Paşa komutasında Dulkadiroğullarını Turnadağ Savaşı’nda mağlup eder. Büyük dedesi Yıldırım Bayezid’in çok yaklaştığı Anadolu birliğini sağlamış olur. 1516 Mercidabık Meydan Muharebesi ile Memlûk Sultanı Gansu Gavri’yi, 1517’de de geçilemez denen Sina Çölü’nü 13 günde geçerek Ridaniye Meydan Muharebesi’nde Tomambey’i yener. Halifelik unvanını taşıyan Osmanlı padişahı ve Mekke ile Medine’nin koruyucusu olarak Mukaddes Emanetleri İstanbul’a getirtir.

Bu kadar başarının ardından sonraki seferinin nereye olacağı hususunda devrin büyük âlimi Kemâl Paşazâde’ye niyetinin “Feth-i Efrenciye” yani Avrupa olduğunu bildirir. Bu sefer üzere iken, Edirne yolu üzerinde fenalaşan Yavuz, Tekirdağ Muratlı’da başhekim nezaretinde tedavi görür. İki ay hasta yatıp 1520’de 21 Eylül’ü 22 Eylül’e bağlayan Cuma akşamı Osmanlı karargâhının bulunduğu Muratlı’nın Yukarısırt köyünde vefat eder.

Hastalığın iyice ağırlaştığı bir sırada Yavuz Sultan Selim’in, “Hasan Can, bu ne haldir?” sorusuna karşılık, en yakınlarından olan ve vefatına kadar 6 yıl boyunca hizmetinde bulunan Hasan Can, “Sultanım, Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edip O’nunla olacak zamandır” diye cevap verir. Bunun üzerine Yavuz tarihe mâl olan o meşhur cevabını verir: “Ya bunca zamandan beri bizi kiminle bilirdin?” Ardından Yâsin-i Şerîf okumasını ister, okunurken de ruhunu teslim eder. Cenazesi İstanbul’a getirilip inşaatını başlattığı Sultan Selim Camii yanına defnedilir. Yerine geçen oğlu Sultan Süleyman tarafından cami tamamlanıp kabri üstüne türbe yapılır. Ruhu şâd olsun…

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular