Ezilenlerin Sineması: Hollywood’a Meydan Okuyan Üçüncü Dünyacılar

Anti-emperyalist bir karakter taşıyan Üçüncü Dünya sineması, Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkmıştır. 1960 sonrasında Arjantin, İspanya, Brezilya, Küba gibi ülkelerdeki devrim hareketi içerisinden çıkan ve Üçüncü Dünyacılar denilen sinemacılar kendi kültürlerini işlemeyi, sömürgecilikle başa çıkmayı ve kendi hikâyelerini anlatmayı hedeflediler. Bu akıma Mısır, Cezayir ve Suriye gibi Arap ülkelerindeki yönetmenler de katıldı. Filistinlilere açıkça destek veren filmlerin de yer aldığı Üçüncü Dünya sineması Hollywood’un ideolojik kalıplarına meydan okumayı nasıl başarmıştı?

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular