Çarmıha Gerilen İnsan mıydı Tanrı mı?

Hıristiyan dünyasının Kristolojik (Mesih bilimi ile ilgili) tartışmalarla parçalanmasına sebep olan akımların en önemlilerinin başında Nastoryanizm gelir. Bu akımın domino etkisine yol açan yansımaları hem Bizans siyasal sistemini derinden etkilemiş, hem de İmparatorluk Kilisesi ile Roma Kilisesi’nin mezhepsel (Katolik, Ortodoks) sınırlarını belirlemiştir. Kilise 1. yüzyılın sonundan itibaren varlığını devam ettirme derdine düşmüştü. Hıristiyanlık sadece Suriye, Mısır ve Anadolu’da varlığını sürdürmeyi düşünüyordu. Deyiş yerindeyse Avrupa’da esamisi bile okunmuyordu. Devletin yaklaşık 250 yıl süren baskı ve katliamları Hıristiyanlığı yok edememiş, sadece yer altına çekilmeye mecbur etmişti.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular