Dinî ve Siyasî Güç İttifakı Selçuklu – Abbasî İlişkileri

Selçuklular tarih sahnesine çıktıklarında Sünnî İslam dünyasının temsilcisi Abbasî Devleti lideri de halife idi. Halife Memun döneminde (813-33) Abbasî ordusu içinde istihdam edilen Türkler, Mutasım döneminde (833-842) halifenin muhafız birliği içinde yer aldılar. Zaman içinde siyaseten güç kaybeden Abbasî halifeliği 10. yüzyılda Bağdat ve çevresinde iktidarı ele geçirmek için çarpışan mahallî emirlere boyun eğmek zorunda kaldı. Irak bölgesindeki karışıklıklardan istifade ederek Bağdat’a gelen Şiî Büveyhîler (932-1062) de güç zehirlenmesi ile Müstekfî-Billâh’ın (944-946) gözlerine mil çektirdiler ve onu yerine Muti-Lillâh’ı (946-974) geçirdiler. Böylece Sünnî Abbasî hilafeti Şiî Büveyhîlerin kontrolüne girdi.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular