Reform Hareketini Luther’den Bir Asır Önce Jan Hus Başlattı

Reformcu teolog Jan Hus’un (1369-1415) yaşadığı Moravya ve Bohemya bölgeleri, 9. yüzyıldan itibaren Latin Katolik Kilisesi’nin ‘Alman’ misyonerleri ile Bizans Ortodoks Kilisesi’nin ‘Slav’ misyonerlerinin adeta güç gösterisi yaptıkları topraklardı. Din kisvesi altında yüzyıllarca iki kilisenin propaganda ve mücadelesi arasında kalan Bohemyalılar, bu hareketlere bir tepki olarak daha erken denilecek bir dönemde ‘Çek’ milleti bilincine ulaşmışlardır. Slavları Hıristiyanlaştıran ve ‘Selanikli Kardeşler’ olarak bilinen Kiril ve Metod’un 9. yüzyıldaki yoğun misyonerlik faaliyetlerinden Bohemya ve Moravya toprakları da nasibini aldı. Ortodoks misyonerleri özellikle Moravya topraklarında daha etkin oldular.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular