Selçuklu Kartalı Kafkasya Dağlarında

1040’ta meydana gelen Dandanakan Savaşı’nda Gaznelileri mağlup ederek bağımsızlıklarını ilan eden Selçuklular hızlı bir yükselişle payitaht olarak belirlenen Nişâbur merkez olmak üzere dört bir yana genişleme eğilimine girmişlerdi. Süreç içerisinde Sultan Tuğrul Bey’in kardeşi Horasan hâkimi Çağrı Bey başkent olarak seçtiği Merv’den hareketle Gazne’ye kadar ulaşacaktı. Sultan’ın amcası İnanç Yabgu, Herat’tan hareketle Büst, İsfizar ve Sistan bölgelerini kontrol altına almıştı. Selçuklu hükümdarının üvey kardeşi İbrahim Yınal, Kuhistan bölgesinin fethiyle görevlendirilmiş, amcasının oğlu Kutalmış da Gürgan ve Damgan havalisine sevk edilmişti. Klasik Türk devlet geleneği gereği genişleme eğilimleri daha önce planlanan askerî rotalar doğrultusunda yürütülecekti

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular