James Gelvin: “Katar Krizinin Sebebi ABD’yi Avucunun İçine Alan Suudi Arabistan’dır”

Hem Suudi Arabis­tan, hem de Katar Körfez’deki monar­şilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Körfez İşbirliği Konseyi’ne üyedir. Bu Kon­sey üye devletlerin ekono­mik, siyasî, hatta askerî po­litikalarını koordine etmek amacıyla oluşturulmuş­tur. İslamın son derece pü­riten ve dolaysız yorumla­rından birini meydana geti­ren Vahhabilik, her iki ülke­de de hakim mezhebi oluş­turmaktadır. Bu iki ülke bu özellikleri itibariyle Kör­fez’deki diğer ülkelerden ay­rılırlar.

Ne var ki Suudi Arabistan 5 Haziran 2017’de, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Mal­divlerle birlikte bu küçük krallığa [Katar] bir dizi yap­tırım uygulamaya başladı. Bu ülkeler Katar’la diploma­tik ilişkilerini kestiler, Ka­tar vatandaşlarına ülkelerin­den ayrılmaları için iki haf­ta mühlet verdiler. Katar Ha­vayolları’na ait uçakların di­rekt bu ülkelere veya bu ül­keler üzerinden başka ülke­lere yapacağı transit uçuşla­rı yasakladılar, kendi vatan­daşlarının Katar’a seyahat etmelerini yasaklayıp kendi karasularını Katar’dan gelen veya Katar’a giden gemilere kapattılar.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular